Spirituals Singers Band

Zgłoszenie do artykułu: Spirituals Singers Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Szomański, Włodzimierz

fortepian, skrzypce, wokal

lider

Cedra, Janusz

wokal

Dygdała, Marek

wokal

Egermeier, Katarzyna

wokal

Jonkisz, Magdalena

wokal

Olszewski, Wojciech

wokal

Bocek, Olga

wokal

Momot, Małgorzata

wokal

Sozańska, Aleksandra

wokal

Barciś, Leszek

wokal

Chanecka, Elżbieta

wokal

Florczak, Mirosław

wokal

Klisowska, Joanna

wokal

Moras, Monika

wokal

Obszyńska, Anita

wokal

Parchimowicz, Anna

wokal

Solecki, Edward

wokal

Majkut, Anna

wokal

Bujko, Anna

wokal

Stężała, Artur

wokal

Bibliografia