Zgłoszenie do artykułu: TSA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

TSA

Tajne Stowarzyszenie Abstynentów

TSA ’99

Data powstania:

1980

Informacje

Grupa heavymetalowa utworzona latem 1980 r. w Opolu w składzie: Marek Kapłon – dr., Stefan Machel – g., Janusz Niekrasz – bg., Andrzej Nowak – g., lider. Nazwa stanowi skrót od Tajne Stowarzyszenie Abstynentów. Zadebiutowała w 1980 r. na XI Jesieni Muzycznej w Grodkowie, gdzie zajęła III miejsce.

W lipcu 1981 r. do grupy dołączył wokalista Marek Piekarczyk. W tym samym roku na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie zdobyła I nagrodę i nagrodę publiczności. Do grudnia 1983 r. w niezmienionym składzie uczestniczyła we wszystkich ważniejszych krajowych imprezach rockowych, m.in. Rocku na Wyspie we Wrocławiu, Rockowisku w Łodzi i Rock Jamboree w Warszawie. Dokonała także nagrań dla Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu i płytowych.

Po kilkumiesięcznej przerwie powróciła na estradę w maju 1984 r. w zmienionym składzie Andrzeja Nowaka zastąpił Antoni Degutis, a Marka Kapłona – Zbigniew Kraszewski. Zrealizowała nagrania płytowe, wydane i promowane przez wytwórnie American Phonograph i Mausoleum w Europie Zachodniej. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Holandii, Francji, RFN, NRD, Czechosłowacji i ZSRR. W latach 1987–1989 współpracowała z Teatrem Muzycznym w Gdyni przy realizacji musicalu Jesus Christ Superstar (reż. Jerzy Gruza). Prezentowała go także w ZSRR oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady.

Po kolejnych zmianach personalnych zakończonych rozłamem działały w latach 1989–1992 dwa zespoły prowadzone przez muzyków z debiutanckiego składu. Nowe TSA tworzyli: Dariusz Biłyk – dr., Andrzej Nowak – g., Marek Piekarczyk – voc., Paweł Stompor – g., Andrzej Walczak – bg., a TSA Evolution: Marek Kapłon lub Zbigniew Kraszewski – dr., Piotr Łukaszewski – g., Stefan Machel – g., Janusz Niekrasz – bg., Janusz Pyzowski – voc.

W 1993 r. wznowił działalność w USA kwartet TSA: Duane Cleveland – dr., Paweł Mąciwoda – bg., Andrzej Nowak – g., Marek Piekarczyk – voc., którego brzmienie utrwalił na MC TSA Live in USA.

Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 159 (reż. Ryszard Wolański). O losach zespołu opowiada także książka Piotra Nagłowskiego w serii Idole: TSA, wydana przez MAW.

W latach 1998–1999 występował w kraju, używając nazwy TSA ’99[1]. W Sopocie przy Molo wystąpił na koncercie, który został zarejestrowany przez Telewizję Polską i wydany na CD TSA Live ’98[2], zaś w studiu Programu III Polskiego Radia koncert akustyczny z udziałem Pawła Panasiuka – vc. i Karoliny Sobczak – fl.

Trwający mimo ugody konflikt między muzykami doprowadził do rozwiązania grupy. Nie przeszkodziło to jednak, by na urodzinowym koncercie Marek Kapłona zagrała w pierwotnym składzie. W 2001 r. wznowiła działalność koncertową w pierwotnym składzie (Marek Kapłon – dr., Stefan Machel – g., Janusz Niekrasz – bg., Andrzej Nowak – g., lider, Marek Piekarczyk – voc.), a trzy lata później nagrała nowy CD TSA: Proceder[1].

Bibliografia