The Crazy Kiddies Jazz

Zgłoszenie do artykułu: The Crazy Kiddies Jazz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

The Crazy Kiddies Jazz

Data powstania:

1930

Data rozwiązania:

1932

Informacje

Zespół jazzowy (kwintet), założony w 1930 r. w Katowicach przez muzyków: Franciszka Związka oraz Jana Ławrusiewicza. Orkiestra występowała początkowo w restauracji-dancingu „Esplanada” w Krakowie. Od grudnia 1930 r. została zaangażowana na stałe występy do restauracji „Morskie Oko” w Zakopanem. Później grała ponownie w Krakowie i gościnnie w Hotelu Polonia w Warszawie. Był to jeden z pierwszych zespołów jazzowych w Polsce, odwołujących się bezpośrednio do stylu orkiestr amerykańskich tzw. nurtu chicagowskiego.

W skład orkiestry wchodzili: Franciszek Zwiazek – tr., lider; Jan Ławrusiewicz – bjo, g., vib.; Stanisław Lenarski – perc.; Stanisław Wojciechowski – pf.; Aleksander Halicki – cl., sxf. Jeden z członków zespołu grał również bardzo dobrze na skrzypcach (najprawdopodobniej Aleksander Halicki). Muzycy orkiestry pochodzili z roczników ok. 1910–1912, zespół był więc bardzo młody. The Crazy Kiddies Jazz cieszył się dużą popularnością szczególnie na południu Polski. Lansował repertuar głównie zagraniczny, charakteryzował się dobrym poziomem, porównywalnym z innymi europejskimi orkiestrami tego rodzaju. Brzmienie orkiestry było klarowne, równe i czyste, instrumentaliści bardzo zgrani, umiejętnie włączali pewne elementy jazzowe; utwory z repertuaru orkiestry były ciekawie i dowcipnie zaaranżowane, starannie wykonane, zaletą był także bogaty dobór instrumentów; poziom zespołu wykraczał niewątpliwie poza przeciętność.

Prawdopodobnie orkiestra zakończyła działalność około 1932 r., kiedy Jan Ławrusiewicz na stałe przeniósł się do Warszawy. Muzycy tego zespołu założyli następnie własne orkiestry, np. Stanisław Lenarski w 1932 r. formację Happy Boys[1], a Stanisław Wojciechowski w 1937 r. Orkiestrę „Wojciechowski”[2].

Bibliografia

1. 

Lerski, Tomasz

2. 

Śmigielska, Małgorzata

3. 

http://www.wojciechowski-24.pl/index.php/the-crazy-kiddies/
Strona internetowa poświęcona życiu i twórczości Stanisława Wojciechowskiego [odczyt: 06.12.2011].