Tropicale Thaiti Granda Banda

Zgłoszenie do artykułu: Tropicale Thaiti Granda Banda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Tropicale Thaiti Granda Banda

Granda Banda

Tropicale Thaitii Granda Banda

Data powstania:

wrzesień 1969

Data rozwiązania:

1980

Informacje

Grupa wokalno-instrumentalna utworzona we wrześniu 1969 r. w Krakowie z uczniów i studentów tamtejszych szkół muzycznych. Pierwszy skład: Jerzy Dura – vno, bg., Marek Marecki – voc., ten. sxf., Janusz Nowotarski – cl., alt sxf., Stanisław Orlita – bjo, g., Zbigniew Potoczek – dr., Józef Romek – voc., Janusz Wojsław – pf., oraz Zbigniew Raj – tbn., tb., kompozytor, aranżer i kierownik muzyczny.

Pierwszych nagrań radiowych dokonała na początku 1970 r. Wkrótce potem jej piosenka Szal czarny krwią zbryzgany zwyciężyła w Radiowej Giełdzie Piosenki. Z olbrzymim powodzeniem wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’70. W plebiscycie „Panoramy” uznana została za objawienie roku 1970 r., a „Sztandar Młodych” przyznał jej nagrodę za debiut. Od 1971 r. prowadziła intensywną działalność koncertową. Systematycznie dokonywała nowych nagrań dla archiwum Polskiego Radia. Jej specjalnością stały się artystyczne profanacje. Parodiowała znane utwory, niejednokrotnie celowo posługiwała się też zwykłą literacką szmirą. Stosowała dowcip aranżacyjny, używała także pozamuzycznego instrumentarium, jak cepy, garnki, gwizdki, klaksony itp.

Od 1976 r. działała pod nazwą Granda Banda w składzie: Jerzy Dura – vno, voc., Marek Grausberg – g., Adam Kapera – ten. sxf., Zbigniew Potoczek – dr., Krzysztof Szachnowski – pf., Marian Śmiłek – bg, oraz Zbigniew Raj – synt., voc., kierownik muzyczny. Wraz ze zmianami personalnymi zmieniło się oblicze stylistyczne grupy. Grała także muzykę z elementami funky, rocka i jazzu. Wystąpiła m.in. podczas Konkursu Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Warszawie w 1978 r. i na Międzynarodowym Festiwal Wokalistów Jazzowych w Lublinie w 1979 r.

Dała łącznie około trzech tysięcy koncertów w kraju i za granicą, m.in. w NRD, Czechosłowacji oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Zrealizowała recitale w Ośrodku Telewizyjnym Kraków (Koty za płoty) i w Ośrodku Telewizyjnym Wrocław (Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki). Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 149 (reż. Ryszard Wolański). Rozwiązała się w grudniu 1980 r[1].

Bibliografia