Young Power

Zgłoszenie do artykułu: Young Power

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Young Power

Data powstania:

1986

Data rozwiązania:

1990

Informacje

Big-band jazzowy utworzony w 1986 r. z inicjatywy Krzysztofa Popka – fl., lider i Krzysztofa Zawadzkiego – perc., dr. Jako orkiestra-warsztat działał okazjonalnie, skupiając najwybitniejszych polskich jazzmanów i muzyków rockowych młodego pokolenia. Zadebiutował w 1986 r. na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu jako Young Power First Edition. W latach 1986–1987 wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie jako Young Power Second Edition. Koncertował także za granicą w RFN i Szwecji. Na jego repertuar składały się własne kompozycje i aranżacje. W ankiecie Jazz Top magazynu „Jazz Forum” zwyciężył w kategorii nowa nadzieja w 1986 r., w kategorii big-band w latach 1987–1988 i w 1990 r. W 1990 r. zawiesił działalność.

Z big-bandem współpracowali: Antoni Gralak, Robert Jakubiec, Robert Majewski, Piotr Wojtasik – tr.; Bronisław Duży, Grzegorz Nagórski – tbn.; Marek Kazana, Włodzimierz Kiniorski, Aleksander Korecki, Waldemar Leczkowski, Adam Wendt – sxf.; Krzysztof Głuch, Zbigniew Jakubek, Wojciech Niedziela – pf., kbrd.; Mariusz Gregorowicz, Bernard Maseli – vib.; Henryk Gembalski – vno; Grzegorz Kapołka, Andrzej Urny – g.; Marcin Pospieszalski – cb., bg.; Jerzy Piotrowski, Andrzej Ryszka, Piotr „Jackson” Wolski – perc., dr.; Jorgos Skolias, Ewa Uryga – voc[1].

Bibliografia