Young Power

Zgłoszenie do artykułu: Young Power

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Young Power

Data powstania:

1986

Data rozwiązania:

1990

Informacje

Big-band jazzowy utworzony w 1986 r. z inicjatywy Krzysztofa Popka – fl., lider i Krzysztofa Zawadzkiego – perc., dr. Jako orkiestra-warsztat działał okazjonalnie, skupiając najwybitniejszych polskich jazzmanów i muzyków rockowych młodego pokolenia. Zadebiutował w 1986 r. na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu jako Young Power First Edition. W latach 1986–1987 wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie jako Young Power Second Edition. Koncertował także za granicą w RFN i Szwecji. Na jego repertuar składały się własne kompozycje i aranżacje. W ankiecie Jazz Top magazynu „Jazz Forum” zwyciężył w kategorii nowa nadzieja w 1986 r., w kategorii big-band w latach 1987–1988 i w 1990 r. W 1990 r. zawiesił działalność.

Z big-bandem współpracowali: Antoni Gralak, Robert Jakubiec, Robert Majewski, Piotr Wojtasik – tr.; Bronisław Duży, Grzegorz Nagórski – tbn.; Marek Kazana, Włodzimierz Kiniorski, Aleksander Korecki, Waldemar Leczkowski, Adam Wendt – sxf.; Krzysztof Głuch, Zbigniew Jakubek, Wojciech Niedziela – pf., kbrd.; Mariusz Gregorowicz, Bernard Maseli – vib.; Henryk Gembalski – vno; Grzegorz Kapołka, Andrzej Urny – g.; Marcin Pospieszalski – cb., bg.; Jerzy Piotrowski, Andrzej Ryszka, Piotr „Jackson” Wolski – perc., dr.; Jorgos Skolias, Ewa Uryga – voc[1].

Bibliografia