Przyjdź

Zgłoszenie do artykułu: Przyjdź

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

2Tm2,3

główny wykonawca

Budzyński, Tomasz

główny wykonawca

gitara, wokal

Friedrich, Robert

główny wykonawca

gitara, wokal

Malejonek, Dariusz

główny wykonawca

gitara, wokal

Broda, Joszko

główny wykonawca

róg - waltornia

Drężek, Robert

główny wykonawca

gitara

Górny-Korszyńska, Angelika

główny wykonawca

wokal

Goehs, Tomasz

główny wykonawca

perkusja

Żyżelewicz, Piotr

główny wykonawca

perkusja

Pospieszalski, Marcin

główny wykonawca

gitara basowa, kontrabas, instrumenty perkusyjne

Dziki, Aleksander

wykonawca gościnny

kongi

Starosta, Maciej

wykonawca gościnny

gitara, instrumenty perkusyjne

Toczko, Adam

wykonawca gościnny

tamburyn, wokal

Wallet, Lori

wykonawca gościnny

wokal

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.archiwumrocka.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 31.12.2014].