Zgłoszenie do artykułu: 2Tm2,3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

2Tm2,3

Tymoteusz

Data powstania:

1995

Informacje

Supergrupa rockowa utworzona w 1995 m.in. przez muzyków z zespołów Acid Drinkers, Armia, Houk, Tie Break, Voo Voo, nosząca nieoficjalnie nazwę Tymoteusz (2TM 2,3 to skrót z biblii oznaczający Drugi list św. Pawła do Tymoteusza, rozdz. 2, wers 3). W nazwie zawarte jest credo artystyczne zespołu – głoszenie Słowa Bożego przy wtórze muzyki rockowej.

Pierwszy skład: Joszko Broda, Tomasz Budzyński, Robert Drężek, Robert „Litza” Friedrich, Tomasz Goehs, Dariusz Malejonek, Marcin Pospieszalski, Piotr Żyżelewicz. Później także m.in.: Angelika Górny-Korszyńska, Paweł Klimczuk, Krzysztof Kmiecik, Beata Kozak, Maciej Starosta. W nagraniach i koncertach uczestniczyła także liczna grupa muzyków studyjnych.

Warstwę tekstową tworzyły fragmenty tekstów religijnych (Księga Izjasza, Księga Apokalipsy św. Jana, Księga Psalmów, Ewangelia wg św. Jana, Ewangelia wg św. Łukasza, Ewangelia wg św. Mateusza i in.). Koncertowała głównie na scenach przykościelnych, podczas tzw. Przystanku Jezus (imprezie towarzyszącej Przystankowi Woodstock ’99), na koncercie w Wadowicach z okazji urodzin papieża w 1999 r. Odbyła także trasę koncertową po kilku miastach Polski. Jest laureatem nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk ’99 w kategorii album roku hard & heavy CD 2TM 2,3[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.2tm23.art.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu 2Tm2,3 [odczyt: 17.08.2009].