Przychodził nocą: przygoda w Toruniu

Zgłoszenie do artykułu: Przychodził nocą: przygoda w Toruniu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Atrakcyjny Kazimierz

główny wykonawca

Bryndal, Jacek

główny wykonawca

wokal, gitara, saksofon

Kayah

główny wykonawca

wokal

Rodziewicz, Jacek

główny wykonawca

organy hammonda, saksofon

Perkowski, Jacek

główny wykonawca

gitara

Warszewski, Piotr

główny wykonawca

gitara basowa

Łukaszewski, Dariusz

główny wykonawca

perkusja

Torres, José

wykonawca gościnny

instrumenty perkusyjne

Perskiewicz, Stefan

wykonawca gościnny

syntezatory

Korecki, Aleksander

wykonawca gościnny

saksofon altowy

Gawdzis, Marcin

wykonawca gościnny

trąbka

Romanowski, Marek

wykonawca gościnny

puzon

Przybylski, Wojciech

realizacja dźwięku

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.atrakcyjnykazimierz.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Atrakcyjny Kazimierz [odczyt: 10.05.2015].

3. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 10.05.2015].