Zgłoszenie do artykułu: Abrasax

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

De Mono

główny wykonawca

Krzywy, Andrzej

główny wykonawca

wokal, gitara

Kościkiewicz, Marek

główny wykonawca

wokal, gitara

Kubiaczyk, Piotr

główny wykonawca

gitara basowa

Chojnacki, Robert

główny wykonawca

saksofon

Krupicz, Dariusz

główny wykonawca

instrumenty perkusyjne

Lipnicka, Anita

wykonawca gościnny

wokal

Kowalewski, Bogdan

wykonawca gościnny

gitara basowa

Hojda, Marek

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe, wokal

Korzeniowski, Piotr

wykonawca gościnny

trąbka

Rydka, Grzegorz

wykonawca gościnny

saksofon tenorowy

Niebieska Machina

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://demono.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu De Mono [odczyt: 26.12.2013].