Kolaboracja

Zgłoszenie do artykułu: Kolaboracja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Dezerter

główny wykonawca, fotografie

Grabowski, Krzysztof

główny wykonawca, projekt graficzny

perkusja

Matera, Robert

główny wykonawca

gitara, wokal

Piotrowski, Paweł

główny wykonawca

gitara basowa

Hajn, Dariusz

wykonawca gościnny

wokal

Stepnowski, Dariusz

wykonawca gościnny

gitara basowa

Łempicki, Artur

projekt graficzny

Tofil, Piotr

projekt graficzny

Osiecki, Maciej

fotografie

Kowalczyk, Włodzimierz

realizacja dźwięku

Piwkowski, Grzegorz

remastering

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

https://www.dezerter.com/dyskografia
Oficjalna strona internetowa zespołu Dezerter [odczyt: 02.01.2014].

3. 

https://www.dezerter.com/dezerter/Historia
Oficjalna strona internetowa zespołu Dezerter [odczyt: 28.07.2020].

4. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=10351
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 28.07.2020].