Czekając na kometę Halley’a

Zgłoszenie do artykułu: Czekając na kometę Halley’a

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kaczmarek, Jan A. P.

główny wykonawca, producent

flet, syntezatory, wokal

Orkiestra Ósmego Dnia

główny wykonawca

Banaszak, Grzegorz

główny wykonawca

gitara

Talaga, Maciej

główny wykonawca

gitara

Iżykowska, Ewa

wykonawca gościnny

wokal

Paczkowski, Rafał

realizacja dźwięku

Kuraszkiewicz, Krzysztof

mastering

Szaybo, Rosław

projekt graficzny

Florkowski, Andrzej

fotografie

Jaroszewicz, Andrzej J.

fotografie

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.jan-ap-kaczmarek.com/
Oficjalna strona internetowa Jana A. P. Kaczmarka [odczyt: 07.06.2015].