Kaczmarek, Jan A. P.

Zgłoszenie do artykułu: Kaczmarek, Jan A. P.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kaczmarek, Jan A. P.

Właściwie:

Kaczmarek, Jan Andrzej Paweł

Data urodzenia:

29 kwietnia 1953

Miejsce urodzenia:

Konin

Informacje

Kompozytor, aranżer, instrumentalista, także producent muzyczny. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1977–1989 był liderem Orkiestry Ósmego Dnia (początkowo duet Jan Kaczmarek – fidola Fischera, flety proste, Grzegorz Banaszak – g., od 1984 r. trio z Maciejem Talagą – g., czasami kwartet z Krzysztofem Ścierańskim – bg.).

Jest autorem muzyki do spektakli i widowisk muzycznych: Teatru Ósmego Dnia Przecena dla wszystkich, Sceny Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Leszka Mądzika Wilgoć, Brzeg, Pętanie, Kir, Teatru Studio Jerzego Kaliny Pielgrzymi i tułacze, a także dla innych krajowych teatrów dramatycznych.

Jest kompozytorem i reżyserem multimedialnych przedstawień Czekając na kometę Halleya w Teatrze Polskim w Poznaniu, Symfonia soloThe Tower of Babel w Mark Taper Forum Theatre w Los Angeles oraz Goodman Theatre w Chicago, Joseph Papp Public Theatre w Nowym Jorku; kompozytorem muzyki do widowiska teatralnego Tis’ Pity She’s a Whore (reż. Joanne Akalatis), do biograficznego filmu California in Blue – Jan A. P. Kaczmarek (reż. Magdalena Łazarkiewicz), Kantaty o wolności (dedykowanej Janowi Pawłowi II, wykonanej po raz pierwszy podczas obchodów 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”) oraz filmów fabularnych.

Koncertował w Niemczech, we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Zagrał rolę księdza w amerykańskim filmie Three of Hearts (reż. Yurek Bogayevicz). Prezentował swoją muzykę filmową na VIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta ’98 w Poznaniu. Dwa lata później przebywał w kraju w związku z pracą nad muzyką do filmu Quo Vadis i promocją polskiej premiery filmu Aimée & Jaguar.

Jest laureatem:

– ankiety Jazz Top magazynu „Jazz Forum” w kategorii instrumenty różne (fidola Fischera) w latach 1984–1988,

– nagrody Golden Spring Prize za kompozycję na Karlovy Vary Jazz Festival w 1984 r. (Czechosłowacja),

– nagrody Drama Desk Award i Obie Award w 1992 r. za muzykę teatralną do Tis’ Pity She’s a Whore,

– Oscara za muzykę do filmu Finding Neverland (Marzyciel) w 2005 r.

O swojej karierze opowiada w książce Andrzeja Haegenbartha pt. Być artystą, wydanej przez Viola Books. Od 1989 r. przebywa w Los Angeles[1].

Bibliografia