Szli Polacy na bój

Zgłoszenie do artykułu: Szli Polacy na bój

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kapela Czerniakowska

główny wykonawca

Kozera, Sylwester

główny wykonawca

chórki, banjo

Ślusarz, Andrzej

główny wykonawca

akordeon, chórki

Popielarz, Krzysztof

główny wykonawca

skrzypce, chórki

Wielanek, Stanisław

główny wykonawca

harmonijka ustna, gitara, wokal

Para, Liliana

główny wykonawca

wokal

Woźniak, Zenon

główny wykonawca

kontrabas

Złotkowski, Jacek

realizacja dźwięku

Płoński, Jerzy

fotografie, projekt graficzny

Szczepaniak, Andrzej

projekt graficzny

Gola, Michał

realizacja dźwięku

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 16.08.2015].