Kapela Czerniakowska

Zgłoszenie do artykułu: Kapela Czerniakowska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kapela Czerniakowska

Data powstania:

1970

Informacje

Warszawska grupa folklorystyczna utworzona w 1970 przez Stanisława Wielanka – acc., g., kierownik artystyczny, Sylwestra Kozerę – bjo, voc., Krzysztofa Popielarza – vno, voc., Andrzeja Ślusarza – acc., voc. Kontynuowała tradycje przedwojennych orkiestr podwórkowych, ratując przed zapomnieniem dawny – nie tylko warszawski – folklor miejski. Do repertuaru koncertowego i płytowego włączyła także utwory nowe, komponowane przez Stanisława Wielanka do tekstów Henryka Kotarskiego, Włodzimierza Patuszyńskiego, Zbigniewa StaweckiegoJana Zalewskiego.

Wielokrotnie koncertowała w NRD, Czechosłowacji, we Francji i Szwecji oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 8 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Wystąpiła w programach TV Piosenki z mojej dzielnicyWycieczka na Pragę (reż. Grzegorz Dubowski). Do 1983 r. grała w niezmienionym składzie. Przestała istnieć w 1985 r. Nagrała sześć LP, z których trzy otrzymały tytuł złotej płyty. W 1998 r. wznowiła działalność pod kierownictwem Sylwestra Kozery[1].

Bibliografia