Zgłoszenie do artykułu: LP 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

LP 3

Wykonwca wg wydawcy:

Lady Pank

Data wydania:

1986

Wydawca:

Polskie Nagrania Muza

Numer katalogowy:

SX2286

Nośnik:

LP

Czas trwania:

36:02

Miejsce nagrania:

Studio Polskich Nagrań

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

https://lady-pank.com/LP_%22LP3%22_-_POLSKIE_NAGRANIA_%22Muza%22_%28SX_2286%29%2C_Warszawa%2C_1986_r.
Oficjalna strona internetowa Lady Pank [odczyt: 08.05.2014].

3. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=879
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 27.01.2015].

4. 

https://polskirock.eu/plyta/lady-pank-lp-3-sx2286/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 03.12.2021].