Najpiękniejsze pieśni patrotyczne: o miłości ojczyzny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Loch Camelot

główny wykonawca

Kornecka, Ewa

kierownictwo artystyczne, opracowanie muzyczne, główny wykonawca

Wrońska, Jaga

główny wykonawca

wokal

Dworska, Bożena

główny wykonawca

wokal

Bucka-Honzatko, Marta

główny wykonawca

wokal

Wilkosz, Agnieszka

główny wykonawca

wokal

Eckhardt de Eckenfeld, Stanisław

główny wykonawca

wokal

Klimowicz, Roman

główny wykonawca

wokal

Kwaśniewski, Dominik

główny wykonawca

wokal

Półtorak, Maciej

główny wykonawca

wokal

Rados, Bartłomiej

główny wykonawca

wokal

Róg, Andrzej

główny wykonawca

wokal

Zając, Jerzy

realizacja dźwięku

Madej, Kazimierz

dyrygent

Bibliografia