Kwaśniewski, Dominik

Zgłoszenie do artykułu: Kwaśniewski, Dominik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kwaśniewski, Dominik

Data urodzenia:

22 lutego 1976

Informacje

Kompozytor, aranżer i piosenkarz. Zadebiutował w 1992 r. w Nieszporach Ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza, z którymi występował przez kilka lat i wziął udział w ich rejestracji na płycie. Po zwycięstwie w kilku kolejnych przeglądach piosenki został zauważony i zaproszony do Piwnicy Pod Baranami, gdzie występował w latach 1992–1997 (m.in.: spektakl Bursa, reż. Jan Güntner).

Od 1996 r. pozostaje artystą kabaretu Loch Camelot, dla którego komponuje, aranżuje i śpiewa. Z kabaretem występował w kraju i za granicą, m.in., w Austrii, na Ukrainie i na Węgrzech. Uczestniczył w dużych widowiskach plenerowych, takich jak: Uczta duchów i upiorów, czyli Helloween na Kopcu Kościuszki, Skumbrie w tomacie (Rynek Główny w Krakowie w 1997 r.), Takie większe wesele (2000 r.) i Święto ulicy Św. Tomasza; programach telewizyjnych, jak: Zdrowie Pań dziewiczych i krępychJeszcze jeden i jeszcze raz; okazjonalnych koncertach, jak: Tango demona, Piosenka o złotej krainieWróć do Lwowa; wreszcie spektaklach teatralnych, jak: Kochajmy się – na podstawie twórczości Adama Mickiewicza, Historyja o Doktorze Fauście (reż. K. Madej) i Kamień na kamieniu (reż. Andrzej Róg).

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał, m.in.:

– wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Studenckiej we Wrocławiu w 1995 r.;

– I nagrodę na Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Autorów i Kompozytorów w Myśliborzu w 1996 r. i II nagrodę w 1995 r.;

– nagrodę za aranżację na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki w Warszawie w 1996 r,;

– III nagrodę na XXXIV Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w 1998 r., wyróżnienie w 1999 r. i III nagrodę w 2001 r.;

– I nagrodę na XXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Muzycznych i Solistów w Proszowicach w 1998 r.;

– I nagrodę na Ogólnopolskiej Giełdzie Piosenki w Opolu w 1999 r.;

– I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki w Radomiu w 1999 r.;

– I nagrodę na Festiwalu Piosenki w Limanowej w 1999 r.;

– III nagrodę na XXVII Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych w Olsztynie w 2000 r.

W latach 1994–2002 był solistą chóru Młodej Filharmonii Krakowskiej, z którym gościnnie występował w kraju i za granicą. Przez kilka miesięcy 1999 r. współpracował z Chwilową Grupą Artystyczną „Trio”, którą tworzyli: Jan Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnau i Sebastian Kudas. Tego samego roku podjął współpracę z Bogusławem Kaczmarczykiem, współzałożycielem kabaretu Pożarcie (wraz z Maciejem Stuhrem), z którym otrzymał wyróżnienie na XXXVI Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2000 r.

Najważniejsze miejsce pośród jego zainteresowań zajmuje kompozycja. Skomponował muzykę do wielu piosenek, m.in. do dwóch płyt kabaretu Loch Camelot: Wieczór Trzech MędrcówCiemna Strona Lochu, spektakli teatralnych (m.in., Miłość, zbrodnia i sikawka, 1999 r., reż. Łukasz Czuj) i programów telewizyjnych (m.in., Podróże kulinarne Roberta Makłowicza, 2005 r.). Jest również autorem muzyki do dwóch etiud filmowych studentów Szkoły Filmowej i wykonawcą muzyki do programów telewizyjnych, m.in.: Miasto zbrodni (2004 r.) i Usterka (2004 r.). W 2001 r. nagrał autorską płytę pt. Podstawa wszędziostwa. Pochodzący z niej utwór pt. Bolero gościł na wielu listach przebojów w kraju, m.in., na Liście Przebojów Polskiego Radia Programu III Marka Niedźwieckiego[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Rabiański, Radosław

3. 

http://www.dominikkwasniewski.pl/
Strona internetowa Dominika Kwaśniewskiego [odczyt: 03.03.2010].