Śpiewnik Nahornego

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewnik Nahornego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Nahorny, Włodzimierz

główny wykonawca

fortepian

Szafran, Lora

główny wykonawca

wokal

Bogdanowicz, Mariusz

główny wykonawca, producent

kontrabas

Biskupski, Piotr

główny wykonawca

perkusja

Mierzejewska, Sylwia

główny wykonawca

skrzypce

Jarmuła, Michał

główny wykonawca

skrzypce

Roszkowska, Kamila

główny wykonawca

skrzypce

Zasztowt, Izabela

główny wykonawca

skrzypce

Dahlen, Alfred

główny wykonawca

altówka

Bytof, Adam

główny wykonawca

wiolonczela

Jagodziński, Andrzej

aranżacja

1, 2, 4, 7, 9–11

Herdzin, Krzysztof

aranżacja

3, 8

Mieczkowski, Tadeusz

realizacja dźwięku

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej

3. 

http://www.nahorny.pl
Oficjalna strona internetowa Włodzimierza Nahornego [odczyt: 17.05.2016].

4. 

http://www.mariuszbogdanowicz.pl/
Oficjalna strona internetowa Mariusza Bogdanowicza [odczyt: 17.05.2016].