Live 1986

Zgłoszenie do artykułu: Live 1986

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Nalepa, Tadeusz

główny wykonawca

wokal, gitara

Kowalewski, Bogdan

główny wykonawca

gitara basowa

Nowak, Andrzej

główny wykonawca

gitara

Rękosiewicz, Rafał

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Szlagowski, Jarosław

główny wykonawca

perkusja

Przybylski, Wojciech

realizacja dźwięku

Fertacz, Wojciech

realizacja dźwięku

Latoszek, Marceli

realizacja dźwięku

Lupa, Andrzej

realizacja dźwięku

Byk, Jerzy Andrzej

producent

Tyszko, Andrzej

fotografie

Majewski, Lech

projekt graficzny

Dworak, Grzegorz

powiązany

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 20.05.2016].