W hołdzie Tadeuszowi Nalepie

Zgłoszenie do artykułu: W hołdzie Tadeuszowi Nalepie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Różni wykonawcy

główny wykonawca

Styczyński, Jerzy

główny wykonawca

gitara

1, 6, 7

Nowak, Andrzej

główny wykonawca

gitara, wokal

2, 3

Pieczara, Mariusz

główny wykonawca

wokal

4, 5

Raduli, Marek

główny wykonawca

gitara

4, 5

Balcar, Maciej

główny wykonawca

wokal

6

Cugowski, Piotr

główny wykonawca

wokal

7

Silski, Maciej

główny wykonawca

wokal

8

Borysewicz, Jan

główny wykonawca

gitara, wokal

8, 9

Kukiz, Paweł

główny wykonawca

wokal

10, 12

Nalepa, Piotr

główny wykonawca

gitara

10, 13

Cichoński, Leszek

główny wykonawca

gitara, wokal

11

Kozakiewicz, Dariusz

główny wykonawca

gitara

12

Lubera, Jean

główny wykonawca

wokal

13

Nie-bo

główny wykonawca

13

Bibliografia