Smak ciszy

Zgłoszenie do artykułu: Smak ciszy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Turbo

główny wykonawca

Hoffmann, Wojciech

główny wykonawca

gitara, wokal

Kupczyk, Grzegorz

główny wykonawca

wokal

Łysów, Andrzej

główny wykonawca

gitara, wokal

Rutkiewicz, Bogusz

główny wykonawca

gitara basowa

Baster, Alan

główny wykonawca

perkusja

Mastykarz, Jacek

realizacja dźwięku

Brzozowski, Jacek

projekt graficzny

Wajcht, Marek

producent

Domaszczyński, Krzysztof

producent

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://turbo.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Turbo [odczyt: 19.06.2014].

3. 

http://www.archiwumrocka.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 19.06.2014].