Niebieskie dni

Zgłoszenie do artykułu: Niebieskie dni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Wawele

główny wykonawca

Wojdak, Jan

główny wykonawca

wokal, banjo, gitara

Fasiński, Jerzy

główny wykonawca

perkusja, instrumenty perkusyjne

Kulisiewicz, Marek

główny wykonawca

wokal, tamburyn

Moszumański, Adam

główny wykonawca

wiolonczela, gitara basowa, pianino

Skowron, Kazimierz

główny wykonawca

skrzypce, wokal, wiolonczela

Burżyńska-Bandosz, Anna

główny wykonawca

skrzypce

Gawlik, Krzysztof

główny wykonawca

skrzypce

Kozłowski, Wacław

główny wykonawca

skrzypce

Leszczyński, Jan

główny wykonawca

skrzypce

Moszczyńska, Bogumiła

główny wykonawca

skrzypce

Gajewska, Zofia

reżyser nagrań

Złotkowski, Jacek

realizacja dźwięku

Podlecki, Janusz

fotografie

Bruchnalski, Janusz

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 22.08.2016].