Smak i zapach pomarańczy

Zgłoszenie do artykułu: Smak i zapach pomarańczy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Woźniak, Tadeusz

główny wykonawca, aranżacja

wokal

Wojciechowski, Henryk

aranżacja

1, 2, 8–15

Sewen, Marek

aranżacja

3, 5

Ochalski, Tomasz

aranżacja

4, 7

Niemen, Czesław

aranżacja

Michalski, Feliks

aranżacja

Andrzejewski, Romuald

aranżacja

Turowska, Magdalena

redaktor

Piwkowski, Grzegorz

remastering

Drewiczewski, Stefan

projekt graficzny

Karewicz, Marek Andrzej

fotografie

Wolański, Ryszard

redaktor

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej

3. 

http://www.tadeuszwozniak.pl/
Oficjalna strona internetowa Tadeusza Woźniaka [odczyt: 08.10.2016].