Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka
Hagaw zob. Asocjacja Hagaw

1964-05

1975-01

Happy End, Zbyszek & Danusia zob. Happy End

1975-01

1930

1943

1996

Hard Delay Rock Music zob. H.D.R.M.

1996

HHH (Hardcore Hip-Hop) zob. Trzyha

1990

Halik i Banda Trzech

2001-01

2003

Harcerski Zespół Artystyczny „Krajki” zob. Krajki

1975

1993

2004

1967

1969

Hey

1992-06

1967-01

1981

High Society Band zob. High Society

1967-01

1981

2001

1971

1993

1950

1958

1999-02

1997

1989

1992

Hrabi zob. Kabaret Hrabi

2002