Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka
Niemen i Akwarele zob. Akwarele

1966

1969

Niebieskie Pończochy zob. Błękitne Pończochy

Nowe Filipinki zob. Filipinki

1959-11

1972

1967-07

Neo Nówka zob. Kabaret Neo Nówka

2000

NieMy zob. Kabaret NieMy

1996

2004

Non

1994

1962

1966

1975

1993

2009

1991

Nazareth

1999

1996

New Life Music zob. New Life M.

New Orleans Stompers zob. Warszawscy Stompersi

1957-11

1966

1982

2002

1962

1976

1974

1975

1969

1972

1972

1973

1994

Nieznani sprawcy z Lublina

1982

1985

1996

1964

1985

1973

1971

1994

Nurt ’94 zob. Nurt

1971

1994