Natty Dread

Zgłoszenie do artykułu: Natty Dread

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Natty Dread

Data powstania:

1993

Data rozwiązania:

2009

Informacje

Nazwa pochodzi od tytułu płyty Boba Marleya. Zespół Natty Dread powstał w 1993 r.. Obecnie tworzą go: Paweł Dudziński – voc., g.; Wojciech Cywicki – g.; Wojciech Kurtycz – bg.; Konrad Matejczuk – dr.; Artur Puk – kbrd.; Przemysław Gaweł – tbn.; Marcin Gazda – sxf.; Tomasz Dziedzic – tr. i Angelika Jawornicka – sxf.

Zespół wielokrotnie zawieszał działalność. Od początku jego trzon stanowią: Dudziński, Matejczuk, z którymi w różnych okresach współpracowali: Paweł Ofman – g. (1993–1999), Krzysztof Nakończy – kbrd. (1993–1995), Rafał Kawa – kbrd. (1993–2002; Eon, CF98), Jerzy Drobot – bg. (1995–1996; Zimo, The Days), Piotr Ciepiela – bg. (1999; Eon), Dominik Kawa – bg. (2000–2001), Tomasz Morawik – g. (2001), Mariusz Bednarski – g. (2001–2002), Marcin Pawlik – bg. (1999–2000), Radosław Ciurko – kbrd. (NBS, Baksish) i Lidia Czerwionka – sxf. (NBS).

Tworzy muzykę będącą kompilacją reggae, ska, punk rocka i rocka. Można w niej odnaleźć elementy muzyki etnicznej z różnych krajów. Na jego brzmienie duży wpływ ma twórczość Boba Marleya, grupy The Police, a z polskich wykonawców: Brygada Kryzys, Izrael i Tilt. Teksty dotykają spraw codziennego życia i wewnętrznych przemyśleń autorów. Wyróżniają się takie utwory, jak: napisany w języku rosyjskim, szybki i skoczny Nie zabudu, interesująco zaaranżowany, pulsujący i harmoniczny Nic więcej oraz bardzo żywiołowy, w klimatach rocksteady Niezmienny. Dwa pierwsze znalazły się na płycie demo nagranej w lutym 2002 r.

Zespół wystąpił na XXII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów Proszowice’1999, gdzie otrzymał III nagrodę. Wziął udział w Dniach Kazimierza w 1995 r., Dniach Kultury Polskiej w Norymberdze w 1995 r., dwukrotnie w Nocy Świętojańskiej (1993 i 1994 r.) na krakowskich Błoniach i kilkakrotnie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Krakowie i Szczyrku.

W 1995 r. odbył trasę koncertową po Kujawach. W 2001 r. zagrał koncert z Paprika Korps (Turek koło Łodzi), a rok później wystąpił na Festiwalu Pozytywnej Energii w Szczyrku w 2002 r., gdzie zagrał z grupami: Akurat, Habakuk, Partia, Pidżama Porno, Tumbao i z Robertem Brylewskim[1].

Bibliografia