Drukarnia „Zgoda” J. Klimczak i Spółka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (83)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Habanera: tango

Feliks Grąbczewski

1939

Habanera: tango

Feliks Grąbczewski

1939

Zbiór oberków

Ignacy Rzepecki

1930

Bogurodzica

Feliks Grąbczewski

1938

Bogurodzica : pieśń z końca XIII lub początku XIV wieku

1938

Kolęda klasztorna

Feliks Grąbczewski

1930

Zaczekaj chwilę: tango

Feliks Grąbczewski

1938

Bal u starego Joska: walc

Ignacy Rzepecki

1963

Dwie kolędy: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Przeleciał gołumbek: melodia ludowa

Feliks Grąbczewski

1938

Gęsi za wodą

Ignacy Rzepecki

1936

To tango jest dla mojej matki: pieśń-tango

Ignacy Rzepecki

1934

Dwie pieśni na chór męski: Krakowiak (Daleko, daleko...) ; Niech żyje nam

Feliks Grąbczewski

1938

Naprzód śpiewacy

W Tatrach: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Czar oczu

Feliks Grąbczewski

1938

Daremnie prosisz: tango

Ignacy Rzepecki

1935

Tylko raz... jeden raz: tango

Feliks Grąbczewski

1938

Mewy: tango

Feliks Grąbczewski

1939

Idziem do ciebie: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1939

Idziem do ciebie: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1936

Tam w ogródeczku: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

W portowym barze...: tango marynarskie

Ignacy Rzepecki

Klekce bociek: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Do matki: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1938

Dwa wiatry: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Dwie pieśni poświęcone pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego: Serce syna kochające ; Jego uśmiech: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Najświętsza Panno: pieśń na cześć N. M. P. z XVII w.: na chór mieszany lub 4 głosy męskie z tow[arzyszeniem] organów

Feliks Grąbczewski

1938

Pieśni pątnicze do Matki Boskiej: solo, chór mieszany lub męski z towarzyszeniem organów

Feliks Grąbczewski

1936

Piosenki szkolne: śpiewnik dla 1-4 klas szkół powszechnych. Z. 4

Feliks Grąbczewski

1939

Radujcie się bracia mili: polonez-kolęda na chór mieszany z akompaniamentem fortepianu lub organów

Feliks Grąbczewski

1934

Wieża srebrnych dzwonów: śpiew historyczny: na chór mieszany

Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej

1936

Wódz: pieśń poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Bałtyk: pieśń o polskim morzu: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1933

Kwiat zabudki: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Mazur z „Jasełek”: na chór mieszany w ułatwionym układzie

1938

Na polu wierzba: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Oj ziemio: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Pożegnanie: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Śpiewak wita …: polonez: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Ja mam czas, ja poczekam...: tango

Ignacy Rzepecki

1935

Kukułka

Feliks Grąbczewski

1938

Przylecieli sokołowie: na chór mieszany

Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej

1937

Przylecieli sokołowie: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Serenada wiejska z opery „Verbum Nobile”

Feliks Grąbczewski

1938

U naszego pana: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Znasz li ten kraj: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1936

Maki

Feliks Grąbczewski

1937

Maki: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1937

Podczas burzy: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Hymn do Bałtyku: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Łzy tęsknoty: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Psalm 136 „Ojczyzna”: na chór mieszany i organy lub orkiestrę

Feliks Grąbczewski

1936

Wojna pod Raciborzem: folklor górnośląski: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Alicja: tango

Ignacy Rzepecki

Nie chcę cię Kasiuniu: melodia ludowa

Feliks Grąbczewski

1938

Pójdź w krainę marzeń: tango

Feliks Grąbczewski

1938

Pieśni cygańskie

Feliks Grąbczewski

1938

Pieśni cygańskie

Feliks Grąbczewski

1938

Pieśni cygańskie

Feliks Grąbczewski

1938

Dwie myszki: (żarcik): na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Na Anioł Pański

Feliks Grąbczewski

1937

Niewierny: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Skowronek: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Krakowiak: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Polonez towarzyski: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Trzy pieśni: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Serenada: tango

Ignacy Rzepecki

Serenada

Ignacy Rzepecki

1937

Serenada

Ignacy Rzepecki

Leć orle biały: pieśń lotnicza na chór męski

Feliks Grąbczewski

1935

Na gody: na sopran solo i chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Tam w moim kraju

Feliks Grąbczewski

1938

Brałem niegdyś: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Święta Łucja: piosenka neapolitańska

Ignacy Rzepecki

1936

Przepióreczka: pieśń ludowa białoruska: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Rycerze: pieśń-kantata na 4 gł. chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Dwie pieśni na chór męski

Feliks Grąbczewski

1938

Rdzawe liście

Feliks Grąbczewski

1938

Co bez miłości wart jest świat?: fox-trot

Ignacy Rzepecki

1935

Miłość to cały świat: slow-fox

Ignacy Rzepecki

1935

Kos: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1938

Terkotka: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.