Zakłady Graficzne MON

Zgłoszenie do artykułu: Zakłady Graficzne MON

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (19)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

No i masz tu, babo placek…

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Czołgiści: pieśń na 2 głosy i fortepian

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Piosenka żniwna: tenor solo, chór męski i fortepian

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1952

Piosenka żniwna

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1953

Nad Olzą: partytura na okiestrę dętą

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1952

10 polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Tętni pracą Wołgi brzeg: na głos z fortepianem

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Dwaj artylerzyści: piosenka na 2 głosy i fortepian

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Piosenka o broni: na 2 głosy z towarzyszeniem fortepianu

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Piosenka frontowego szofera

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1952

Pieśni masowe na orkiestrę dętą

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Piosenka o pepeszy: na głos z towarzyszeniem fortepianu

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1950

Piosenka o przyjaźni: na głos i fortepian

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Pieśń robotników polskich

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Piosenka sportowa: na głos z fortepianem

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Pieśń pokoju

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Morskie orły

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

1952

Lotnik: marsz na orkiestrę dętą: oparty na melodii „Marsza lotników” Edwarda Olearczyka

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Pieśni masowe: na zespół świetlicowy

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1953

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.