Abramek, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Abramek, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Abramek, Adam

Data urodzenia:

1962

Informacje

Kompozytor, multiinstrumentalista i producent muzyczny[3].

Ukończył III liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W Lublinie tworzył wraz z Rafałem Dąbrowskim zespół Kamuflaż. Po ukończeniu Liceum rozpoczął studia na wydziale Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej. Po roku od rozpoczęcia studiów zaczął naukę na wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnię tę ukończył w 1990 r.

Znany szczególnie z działalności z zespołem BAJM oraz ze współpracy z Beatą Kozidrak[1]. Współpracował także z Andrzejem Piasecznym, Izabellą Trojanowską (przy płycie Chcę inaczej – wydana w 1996 r.), Marylą Rodowicz (płyta Przed zakrętem – wydana w 1998 r.), Renatą Bąbkowską (przy utworze Czasami zbiera się na burzę w 1999 r.), Pawłem Sotem. Wraz z ostatnim z wymienionych posiada trzy podwójne platynowe płyty, sześć platynowych i dwanaście złotych[2].

Bibliografia