Altschuler, Joachim

Zgłoszenie do artykułu: Altschuler, Joachim

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Altschuler, Joachim

Informacje

Kompozytor. Z pochodzenia Austriak. Prowadził poważną firmę wydawniczą w Warszawie (w latach dwudziestych mieściła się na Lesznie 74, później przy ul. Nowogrodzkiej 17) oraz w Rydze. Jego utwory rozrywkowe wykorzystywały warszawskie teatry: Morskie Oko i Wielka Rewia. Komponował wspólnie z Jerzym Petersburskim. Teksty do jego utworów pisali m.in. Marian HemarAndrzej Włast. Podobną działalność prowadził również na Łotwie – z kompozytorem Oscarem Strockiem napisał wielki europejski przebój Śpij moje serce.

Działał aktywnie w stowarzyszeniach autorskich. W 1937 r. był organizatorem i dyrektorem Biura Ochrony Praw Autorskich (BOP), reprezentował prawa członków Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) w tej organizacji. W tym czasie BIEM (Le Bureau International de I’Edition Musico-Mecanique) powierzyło mu reprezentowanie praw swych członków w Polsce. Po połączeniu BOP-u z ZAiKS-em wyjechał z Polski (nastąpiło to niedługo przed wybuchem II wojny światowej, prawdopodobnie na początku 1939 r.)[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.