Altschuler, Joachim

Zgłoszenie do artykułu: Altschuler, Joachim

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Altschuler, Joachim

Informacje

Kompozytor. Z pochodzenia Austriak. Prowadził poważną firmę wydawniczą w Warszawie (w latach dwudziestych mieściła się na Lesznie 74, później przy ul. Nowogrodzkiej 17) oraz w Rydze. Jego utwory rozrywkowe wykorzystywały warszawskie teatry: Morskie Oko i Wielka Rewia. Komponował wspólnie z Jerzym Petersburskim. Teksty do jego utworów pisali m.in. Marian HemarAndrzej Włast. Podobną działalność prowadził również na Łotwie – z kompozytorem Oscarem Strockiem napisał wielki europejski przebój Śpij moje serce.

Działał aktywnie w stowarzyszeniach autorskich. W 1937 r. był organizatorem i dyrektorem Biura Ochrony Praw Autorskich (BOP), reprezentował prawa członków Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) w tej organizacji. W tym czasie BIEM (Le Bureau International de I’Edition Musico-Mecanique) powierzyło mu reprezentowanie praw swych członków w Polsce. Po połączeniu BOP-u z ZAiKS-em wyjechał z Polski (nastąpiło to niedługo przed wybuchem II wojny światowej, prawdopodobnie na początku 1939 r.)[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.