Andrzejczak, Felicjan

Zgłoszenie do artykułu: Andrzejczak, Felicjan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Andrzejczak, Felicjan

Data urodzenia:

16 maja 1948

Miejsce urodzenia:

Pięczkowo

Informacje

Piosenkarz. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec. Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego Studium Nauczycielskiego. Zadebiutował w 1971 r. podczas Przeglądu Amatorskich Zespołów Młodzieżowych w Jeleniej Górze, gdzie zdobył III nagrodę. Śpiewał na Festiwalu Piosenki Radzieckiej Zielona Góra ’76 i Festiwalu Piosenkarzy Amatorów w Toruniu. W 1978 r. uczestniczył w warsztatach piosenkarskich w Chodzieży. Rok później wystąpił w koncercie „Premiery” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W latach 1979–1981 współpracował z Teatrem Rampa na Targówku w Warszawie i Teatrem Muzycznym w Gdyni. W 1982 r. związał się z Budką Suflera, z którą dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i płytowych. Od 1983 r. jest solistą. Wielokrotnie występował na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (1979–1981, 1985, 1987–1988). W 1986 r. na Festiwalu „Człowiek i Morze” w Rostoku (dawne NRD) zdobył III nagrodę[1].

Bibliografia