Andrzejczak, Felicjan

Zgłoszenie do artykułu: Andrzejczak, Felicjan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Andrzejczak Felicjan

Felicjan Andrzejczak

Polskie Nagrania Muza

1987

LP

Andrzejczak Felicjan

Na prowincji

Luna Music

2006

CD

Andrzejczak Felicjan

Świat miłować

Polskie Nagrania Muza

1997

CD

Andrzejczak Felicjan

Zauroczenia

Koch International

2002

CD

Budka Suflera

1974–1984

Polskie Nagrania Muza

1984

LP

42:40

Budka Suflera

1974–1984

Polskie Nagrania Muza

1992

CD

42:40

Budka Suflera

Greatest hits 2

New Abra

1999

CD

01:07:23

Budka Suflera

Live at Carnegie Hall

New Abra

2000

CD

Budka w Operze

Live from Sopot ’94

TA Music

1994

CD

01:14:33

Jantar Anna, Kukulska Natalia

Zamiast słuchać bajek

AKAR

1992

CD

Januszko Andrzej

Andrzej Januszko: kompozytor

Polskie Nagrania Muza

2001

CD

Kukulski, Jarosław

Moje piosenki

Universal Music Polska

2005

CD

Różni wykonawcy

Polskie Betlejem

Agencja Artystyczna MTJ

2001

CD

Więcej...
Bibliografia