Belzacki, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Belzacki, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Belzacki, Jerzy

Pseudonim:

Bel Jur

Data urodzenia:

1906
Jest to data niepewna.

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1960
Jest to data niepewna.

Miejsce śmierci:

ZSRR

Informacje

Kompozytor, autor tekstów, pianista jazzowy, dyrygent, jeden z najlepszych polskich aranżerów. Od około 1932 r. należał do orkiestry Henryka Warsa. Często aranżował utwory nagrywane przez ten zespół na płyty. Pisał aranżację wielu utworów na zamówienie wydawnictwa Nowa Scena oraz dla orkiestry Henryka Golda (nagrywającej wówczas z prawem wyłączności dla wytwórni „Columbia”). Jako aranżer używał pseudonimu „Bel Jur”. Prowadził własne wydawnictwo, komponował, pisywał teksty piosenek największą popularność spośród nich zdobyły Trzy_listy. Oprócz działalności kompozytorskiej zajmował się dyrygenturą – dyrygował przedstawieniami operetkowymi, kierował orkiestrami w teatrach żydowskich w Warszawie, występował ponadto w Polskim Radiu. Działał społecznie na rzecz środowiska muzyków warszawskich. Był sekretarzem biura działającego pod auspicjami Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej i zajmującego się pośrednictwem pracy. Dzięki jego energicznym działaniom konsulat Stanów Zjednoczonych w Warszawie zwrócił się do Związku z prośbą o sporządzenie wykazu czołowych polskich kapelmistrzów i muzyków, co umożliwiło im wyjazd i pracę w USA. W ostatnim okresie przed wybuchem II wojny światowej był pianistą w zespole jazzowym Franciszka Witkowskiego.

We wrześniu 1939 r. został ewakuowany z pracownikami Polskiego Radia do Białegostoku. W dalszym okresie wojny przebywał na terenie ZSRR. Należał do znanej orkiestry jazzowej Ady Rosnera (Państwowy Jazz Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej), z którą wystąpił na dziesiątkach koncertów w wielu miastach rosyjskich. W 1944 r., a być może już wcześniej, pracował jako aranżer w wytwórni płyt „Aprelewskij Zawod” i przygotowywał płyty nagrywane na zlecenie Związku Patriotów Polskich. Po wojnie przyjęto go do orkiestry Filharmonii w Mińsku (1946 r.). Do jego rodziny należało jeszcze dwóch działających w Polsce i w Niemczech muzyków rozrywkowych – Dawid i Stanisław (Szaja) Belzaccy[1].

Bibliografia