Bogdanowicz, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Bogdanowicz, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bogdanowicz, Tadeusz

Data urodzenia:

1901

Miejsce urodzenia:

Jasło

Data śmierci:

sierpień 1944

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewak, członek pierwszego składu Chóru Dana. W latach 1927–1928 służył jako starszy ogniomistrz 1 pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie, w tym samym okresie zaczął śpiewać w Chórze Katedry św. Jana; debiutował 10 grudnia 1927 r. na koncercie w sali widowiskowej przy ul. Kredytowej 14 w repertuarze operowym. Należał do Chóru Dana przez cały okres jego działalności, a także prowadził chór pod zmienioną nazwą Chór Bogdana od jesieni 1939 r. do chwili wybuchu powstania warszawskiego. Zginął w sierpniu 1944 r. śmiertelnie zraniony granatem[2].

Bibliografia