Borkowski, Przemysław

Zgłoszenie do artykułu: Borkowski, Przemysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Borkowski, Przemysław

Data urodzenia:

1973

Miejsce urodzenia:

Olsztyn

Informacje

Artysta kabaretowy związany z Kabaretem Moralnego Niepokoju od początku jego istnienia. W kabarecie początkowo pełnił rolę konferansjera.

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest poetą i pisarzem. Wraz z Robertem GórskimMikołajem Cieślakiem wydał tomik wierszy Zeszyt w trzy linie[1].

Autor powieści i opowiadań. Jego debiutancka powieść Gra w pochowanego ukazała się w 2009 r. W 2011 r. wydał zbiór groteskowych opowiadań gangsterskich zatytułowany Opowieści Central Parku, a w 2013 r. powieść Hotel Zaświat. Współpracował z czasopismami Metropol, Przekrój, FrondaKariera. Był także felietonistą portalu Onet[2].

Bibliografia

1. 

http://www.kabaretmoralnegoniepokoju.pl/.
Strona internetowa Kabaretu Moralnego Niepokoju [odczyt: 10.11.2016].

2. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Przemysławem Borkowskim przeprowadzony 10 listopada 2016 r.