Buczek, Vivian

Zgłoszenie do artykułu: Buczek, Vivian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Buczek, Vivian

Informacje

Wokalista jazzowa. Córka Buno Buczka i Krystyny Buczek. Absolwentka Akademii Muzycznej w Malmö, gdzie przez cztery lata studiowała pedagogikę wokalistyki jazzowej oraz prowadzenie zespołów jazzowych; stypendystka Klubu Rotary. Występowała w Szwecji ze swoim własnym triem na uznanych festiwalach jazzowych, m.in. w Branteviks i Malmö. Często przyjeżdża z wizytą do Polski, gdzie koncertuje i pojawia się na scenach prestiżowych klubów, np. „Tygmont” w Warszawie. Koncert ten zaowocował wspólną płytą Vivian z doświadczonymi muzykami – Wojciechem Karolakiem, Andrzejem DąbrowskimJanuszem Kozłowskim, a także dwoma debiutantami młodszego pokolenia – Piotrem „Bocianem” Cieślikowskim oraz Robertem Murakowskim[1].

Bibliografia

1. 

http://www.diapazon.pl/PelnaWiadomosc.php?bn=Artykuly&Id=135
Artykuł w Polskim Serwisie Jazzowym „Diapazon” [odczyt: 08.02.2010].