Buczek, Bruno

Zgłoszenie do artykułu: Buczek, Bruno

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Buczek, Bruno

Informacje

Puzonista. Grał w czołowych polskich zespołach jazzowych – w Orkiestrze Wicharego, Warsaw Stompers, Big Bandach Pagart i Stodoła oraz grupie Swing Session. Jego żoną jest Krystyna Buczek, która przez wiele lat grała na wibrafonie w Klipsach, pierwszym w Polsce jazzującym zespole żeńskim. Obecnie międzynarodową karierę wokalną prowadzi ich córka – Vivian Buczek[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.diapazon.pl/PelnaWiadomosc.php?bn=Artykuly&Id=135
Artykuł w Polskim Serwisie Jazzowym Diapazon [odczyt: 08.02.2010].