Buzuk, Antoni

Zgłoszenie do artykułu: Buzuk, Antoni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Bajka moich marzeń: walc angielski

Wydawnictwo „Universum”

1948

Gaśnie słońce: surf

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1963

Gdy nie wiesz, serca zapytaj: tango

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1947

Gdy nie wiesz serca zapytaj: tango

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1948

Gdy nie wiesz, serca zapytaj: tango

3

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1949

Jak w serenadzie: tango-serenada

Stanisław Arct

1948

Jak w serenadzie: tango

2

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1949

Już czas: walc angielski

Gebethner i Wolff

1949

Już czas: walc angielski

Gebethner i Wolff

1949

Kwiaty

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Leć, piosenko: tango

Gebethner i Wolff

1949

Leć, piosenko: tango-piosenka

Gebethner i Wolff

1949

Los: tango

Wydawnictwo „Universum”

1947

Najmilsza: tango

Gebethner i Wolff

1937

Niespokojna dziewczyna: samba

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Tanga dawne i nowe

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Tanga dawne i nowe

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Wierz mi dziewczyno: tango

Gebethner i Wolff

1948

Wino, walc i ty: walc wiedeński

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1938

Zabawa w Młocinach: walc

Gebethner i Wolff

1950

Żegnałem cię: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Zielone szczęście: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśń murzyna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Zakochana maszynistka: fokstrot: głos z fortepianem lub akordeonem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Hiszpańskie wieczory: paso-doble

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1966

Choć wiem: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Więcej...
Bibliografia