Cerekwicka, Katarzyna

Zgłoszenie do artykułu: Cerekwicka, Katarzyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Cerekwicka, Katarzyna

Data urodzenia:

17 marca 1980

Miejsce urodzenia:

Koszalin

Informacje

Piosenkarka, autorka tekstów własnego repertuaru. Ukończyła Podstawową Szkołę Muzyczną w klasie fletu i fortepianu. Uczyła się w tamtejszym Technikum Samochodowym, studiowała politologię w Warszawie. Naukę muzyki kontynuuje na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. W 1997 r. została laureatką programu TV pt. Szansa na sukces (reż. Elżbieta Skrętkowska), poświęconego piosenkom Ewy Bem. Pierwszą lokatę zajęła także podczas finałowej edycji tego programu, zdobywając równocześnie prawo udziału w koncercie Debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’97. Dwa lata później dołączyła do chórku w zespole Edyty Górniak. Po nagraniu solowej, debiutanckiej płyty, związała się z zespołem Yaro jako członkini chórku towarzyszącego Katarzynie Klich. Od 2005 r. występuje samodzielnie.

Jest laureatką:

– Superjedynki na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2006 w kategorii przebój roku (Na kolana),

– Grand Prix na Baltic Festival w Karlshamn (Szwecja) w 2006 r.,

– II nagrody na Festiwalu Jedynki w Sopocie w 2006 r.,

– nagrody specjalnej na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2008.

– zwyciężała także w plebiscytach komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych[1].

Bibliografia