Chodźko, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Chodźko, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Chodźko, Aleksander

Data urodzenia:

1804

Data śmierci:

1891

Informacje

Wileński poeta, wybitny uczony, orientalista. Ze znanego klanu Chodźków (Michał, Ignacy, Aleksander – wszyscy literaci!) ten był najbardziej utalentowany. Błyszczał również w gronie filomatów i filaretów. Mickiewicz przepowiadał mu wielką przyszłość, widział swoim następcą na „poetyckim tronie”. Ta wieszczba o tyle się sprawdziła, że Chodźko rzeczywiście został następcą Mickiewicza, choć tylko na katedrze literatur słowiańskich w College de France w Paryżu. Był też erudytą o renesansowych zainteresowaniach. Z twórczości poetyckiej Chodźki przetrwały do naszych czasów tylko popularne piosenki[2].

Bibliografia