Czahrowski, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Czahrowski, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Czahrowski, Adam

Pseudonim:

Adam z Czahrowa

Data urodzenia:

1563

Data śmierci:

1599

Informacje

Rycerz, muzyk i poeta, rodem z Podola. Utrzymywał własnym sumptem chorągiew rycerską przeciw Turkom i Tatarom. Mimo iż był kuzynem kanclerza Jana Zamoyskiego, w bitwie pod Byczyną stawał przeciw niemu, za co wiele lat spędził na banicji na Węgrzech. „Na głos surmy wojennej zawszem bieżał, stając w obronie chrześcijaństwa” – pisał o sobie A. Czahrowski[3]. W końcu jednak przebłagał hetmana dedykując mu swoje Threny (1597). Był zawodowym kondotierem w wojsku arcyksięcia Maksymiliana. Przez pewien czas był również bliskim komilitonem i podkomendnym osławionego „Diabła” – Stanisława Stadnickiego. Jest autorem dumy Duma ukrainna, w której opisał swoje życie wojenne na Podolu[4].

Bibliografia