Czwojda, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Czwojda, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Czwojda, Zbigniew

Data urodzenia:

1 listopada 1949

Miejsce urodzenia:

Góra Śląska

Informacje

Trębacz jazzowy, kompozytor i aranżer. Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną w klasie trąbki. Absolwent Wydziału Instrumentalnego wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie trąbki. Jako jazzman debiutował w 1971 r. w zespole Freedom, z którym zdobył I nagrodę na Studenckim Festiwalu Jazowym Jazz nad Odrą. Równocześnie grał w Big Bandzie Wrocław (1970–1975). W 1972 r. związał się na 4 lata z zespołem Spisek Sześciu, z którym zdobył I nagrodę na Studenckim Festiwalu Jazzowym Jazz nad Odrą w 1974 r. Współpracował także jako kompozytor i aranżer ze Studiem Jazzowym Polskiego Radia. W latach 1976–1978 prowadził własny zespól Crash. Po rozstaniu z Crashem współpracował na estradzie z zespołami i orkiestrami towarzyszącymi piosenkarzom. W 1981 r. związał się z zespołem Sami Swoi, która pod jego kierownictwem przekształciła się z zespołu tradycyjnego w formację jazz-rockową. Wskutek konfliktu w zespole, w 1990 r. utworzył własną The New Sami Swoi, z którą koncertował na zagranicznych i krajowych estradach jazzowych. Od 1998 r. prowadzi własną Wrocławską Szkołę Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (I i II stopnia), której jest dyrektorem i wykładowcą. Koncertuje także z zespołem Czwojda Band[1].

Bibliografia