Big Band „Wrocław”

Zgłoszenie do artykułu: Big Band „Wrocław”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Big Band „Wrocław”

Data powstania:

1970
Zespół powstał jesienią wyżej wymienionego roku.

Data rozwiązania:

1976

Informacje

Big-band utworzony pod patronatem Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu jesienią 1970 r. przez Włodzimierza Plaskotę. Trzon big-bandu stanowili muzycy z zespołu Sami Swoi. Pod dyrekcją Zbigniewa Piotrowskiego zadebiutował w Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” ’71 w Warszawie, gdzie zdobył wyróżnienie. Typowy repertuar orkiestr jazzowych lat 30-tych i 40-tych prezentował podczas wielu imprez muzycznych, m.in. Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu, Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu i na V Festiwalu Kultury Studentów. W Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” ’73 zdobył główną nagrodę.

Zasilony personalnie i muzycznie przez jazz-rockowy zespół Spisek Sześciu zaczął grać jazz nowoczesny. Nowe oblicze stylistyczne prezentował na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu w latach 1973–1975 i Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’73 w Warszawie. Na festiwalu jazzowym w Prerov w 1973 r. (dawna Czechosłowacja) zdobył złoty medal i tytuł zespołu ekstraklasy europejskiej. Rok później koncertował w ośrodkach akademickich Finlandii oraz w NRD.

Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, kilkakrotnie występował w programach TV. Z big-bandem współpracowali jako kompozytorzy, aranżerzy i soliści m.in.: Jan Jarczyk, Zbigniew Namysłowski, Krzysztof SadowskiMateusz Święcicki. Rozwiązał się w 1976 r[1].

Bibliografia