Dutkiewicz, Artur

Zgłoszenie do artykułu: Dutkiewicz, Artur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Dutkiewicz, Artur

Data urodzenia:

12 grudnia 1958

Miejsce urodzenia:

Pińczów

Informacje

Pianista jazzowy i kompozytor. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Kielcach w klasie fortepianu. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie kompozycji i aranżacji Zbigniewa Kalemby. Gry na fortepianie uczył go od jedenastego roku życia ojciec. W 1976 r. jako uczeń Średniej Szkoły Muzycznej zdobył III nagrodę w konkursie na Międzynarodowym Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Rok później zajął III miejsce w konkursie improwizacji jazzowej, organizowanym przez Akademię Muzyczną w Katowicach. Zdobył tam również nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika ze szkół średnich, uzyskując tym samym wolny wstęp na uczelnię.

W czasie studiów grał z własnym zespołem Sunday Trio, z którym zdobył wyróżnienie na Studenckim Festiwalu Jazzowym Jazz nad Odrą ’79 we Wrocławiu. Występował też z zespołem Prońko Band. Po studiach, w latach 1982–1985, współpracował z Teatrem Instrumentalnym Ryszarda Miśka w Gdyni jako muzyk i aktor (tzw. muzitor). Współtworzył muzykę do spektakli ProcesTaniec lokatora, z którymi występował na festiwalach teatralnych w RFN, Danii, Włoszech i Szwajcarii. W 1987 r. został finalistą konkursu pianistycznego im. Theloniousa Monka w Waszyngtonie.

Od 1986 r. występuje z solowymi recitalami, a także z własnymi zespołami. Prowadził trio z Czesławem Bartkowskim – dr. i Andrzejem Cudzichem – cb., grał w duecie z Tomaszem Szukalskim i z jego kwartetem, współpracował z zespołem Zbigniewa Namysłowskiego, z wokalistami Grażyną AuguścikMarkiem Bałatą.

W 1996 r. utworzył Electric Jazz Concert, a także własne trio (Hendrix Pianoz) i kwartet, z którym współpracowali m.in.: Maciej Sikała – ten. sxf., Brandon Furman – g., Marcin Murawski, Marcin Pospieszalski – bg., Adam Buczek, Grzegorz Grzyb, Łukasz Żyta – dr. Koncertował w W. Brytanii, Francji, Szwecji, ZSRR, we Włoszech, Niemczech, Danii, Czechach i w Etiopii[1].

Bibliografia