Emanuiłow, Julita

Zgłoszenie do artykułu: Emanuiłow, Julita

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Dziecko

Rok wydania: 1997

Tytuł: Dziś są moje urodziny

Rok wydania: 1999

Tytuł: Szok’n’show

Rok wydania: 1995

Tytuł: Wodospady Łez

Rok wydania: 1999

Tytuł: Chałtury

Rok wydania: 1996

Tytuł: Kolory

Rok wydania: 1996

Tytuł: Pytania do księżyca

Rok wydania: 1997

Tytuł: Posłuchajcie ludzie…

Rok wydania: 2002

Tytuł: Hey

Rok wydania: 1999

Tytuł: ?

Rok wydania: 1995

Tytuł: Karma

Rok wydania: 1997

Tytuł: [sic!]

Rok wydania: 2001

Tytuł: Generation X

Rok wydania: 1995

Tytuł: Ogrody

Rok wydania: 1995

Tytuł: 3

Rok wydania: 1999

Tytuł: 3

Rok wydania: 2000

Tytuł: 7 grzechów głównych

Rok wydania: 2007

Tytuł: Po piąte... a niech gadają

Rok wydania: 2002

Tytuł: Skórka pomarańczy

Rok wydania: 1998

Tytuł: Samertajm

Rok wydania: 1997

Tytuł: Milena

Rok wydania: 1998

Tytuł: Puk, puk

Rok wydania: 1996

Tytuł: Symfonicznie

Rok wydania: 2002

Tytuł: Płyta roku

Rok wydania: 2002

Tytuł: Kup pan cegłę (dla Amnesty)

Rok wydania: 2001

Tytuł: Turnau w „Trójce”

Rok wydania: 1994

Tytuł: Turnau w „Trójce”

Rok wydania: 1996

Tytuł: Turnau w „Trójce”

Rok wydania: 2010

Bibliografia

1. 

http://www2.polskieradio.pl/.
Strona internetowa Polskiego Radia [odczyt: 26.06.2014].