Familier-Hepner, Janina

Zgłoszenie do artykułu: Familier-Hepner, Janina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Familier-Hepner, Janina

Data urodzenia:

1896

Data śmierci:

1942

Informacje

Pianistka. Kształciła się w Instytucie Muzycznym. W 1914 r. wystąpiła z recitalem w Filharmonii Warszawskiej. Kilka lat później została laureatką Konkursu im. Ignacego Paderewskiego w Lublinie. W dwudziestoleciu międzywojennym zaliczana była do najlepszych polskich pianistek, ceniono ją za interpretacje utworów Fryderyka Chopina i Ferenca Liszta. Koncertowała w sali Konserwatorium Muzycznego, a także jako solistka z orkiestrą Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją Waleriana Bierdiajewa.

Podczas okupacji hitlerowskiej trafiła do getta warszawskiego. Występowała tam m.in. w teatrze „Femina”, na koncertach Żydowskiego Towarzystwa Opieki Społecznej, koncertach dobroczynnych, organizowanych przez komitety domowe i przy innych, podobnych okazjach. Zginęła z rąk hitlerowców[1].

Bibliografia