Gąssowski, Wojciech

Zgłoszenie do artykułu: Gąssowski, Wojciech

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: ...bez nas ani rusz

Rok wydania: 1998

Tytuł: Twoje przeboje

Rok wydania: 1994

Tytuł: Co przed nami

Rok wydania: 2000

Tytuł: Gdzie się podziały tamte prywatki

Rok wydania: 1989

Tytuł: Gdzie się podziały tamte prywatki

Rok wydania: 1991

Tytuł: Love me tender

Rok wydania: 1981

Tytuł: Party

Rok wydania: 1988

Tytuł: Party

Rok wydania: 1994

Tytuł: Zielone wzgórza nad Soliną

Rok wydania: 1999

Tytuł: 40 lat z Polskim Radiem i piosenką

Rok wydania: 2003

Tytuł: Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Rok wydania: 1993

Tytuł: Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Rok wydania: 1987

Tytuł: Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Rok wydania: 2003

Tytuł: Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Rok wydania: 1970

Tytuł: Andrzej Januszko: kompozytor

Rok wydania: 2001

Tytuł: Old Rock Meeting A.D. 1986

Rok wydania: 1986

Tytuł: Twoje przeboje – Janusz Kondratowicz

Rok wydania: 1993

Tytuł: Duety

Rok wydania: 1996

Tytuł: Test

Rok wydania: 1992

Tytuł: Test

Rok wydania: 1974

Bibliografia