Godlewska, Janina

Zgłoszenie do artykułu: Godlewska, Janina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Godlewska, Janina

Data urodzenia:

1908

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1992

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewaczka. Studiowała w Oddziale Dramatycznym przy Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Jej debiut sceniczny odbył się w 1929 r. w Operze w Teatrze Wielkim w Warszawie. Śpiewała w teatrach rewiowych: „Banda” i „Małe Qui pro Quo” oraz gościnnie w Teatrze Wielkim we Lwowie. Przez pewien czas należała do Chóru Dana, z którym dokonała dubbingu filmu Królewna Śnieżka. Wielokrotnie występowała na koncertach estradowych z mężem – Andrzejem Boguckim. Dokonała nagrań w „Syrenie Record” i „Odeonie”, zaś po II wojnie światowej w „Muzie”. Występowała jako solistka z Chórem Czejanda, a także jako aktorka w teatrze „Rozmaitości”[1].

Bibliografia