Goetze, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Goetze, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Goetze, Józef

Data urodzenia:

1906

Miejsce urodzenia:

Lublin

Data śmierci:

1963

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Z wykształcenia inżynier chemik, studia politechniczne odbył w Warszawie. Do 1939 r. współpracował z teatrami: „Czerwony As” i „Mignon”. Komponował piosenki, muzykę taneczną, występował w Polskim Radiu jako akompaniator Mieczysława Fogga, działał w chórze „Echo” w Lublinie, współpracował z Chórem Juranda, pisywał piosenki dla dzieci. Po II wojnie światowej był muzykiem w orkiestrze radiowej Stefana Rachonia[1].

Bibliografia