Golec, Łukasz

Zgłoszenie do artykułu: Golec, Łukasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Bo lato rozpala

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Rafał

Chałpa sie poliła

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Crazy is my life

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Czar mi daj

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Daj trochę więcej

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Do Milówki wróć

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Rafał

Dobra piosenka

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Drzewa

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Dyplomy

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Ej Janicku ka zaś jest

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Góralskie tango

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Holny

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Ja potrzebuję ciebie

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Już nie zgaśnie ogień w nas

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Kalashnikov

Golec, Łukasz
Pilch, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Kiedy światła już zgasną

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Kochom ciebie dziwcyno

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Rafał

Kołysanka dla Tosi

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Koniakowskie stringi

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Konkretna piosenka

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Kto się ceni

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Kto wodę pije

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Kuku

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał
Golec, Paweł

Leć muzyczko

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Lornetka

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Młody maj

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Valkov, Atanas
Jaszczuk, Igor

Golec, Rafał
Jaszczuk, Igor

Mów do mnie miły

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Nie chcę żadnej sławy

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Nie dajmy się

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Nie jest źle

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Nie ma nic

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Nogi same niosą

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Oni są z nami

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Pędzą konie

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Pięknie jest

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Pieniądze to nie wszystko i basta

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Plaża

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Podaruj mi

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Połamaniec

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Łukasz

Pomykam do ciebie

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Pragnę cię miłować

Golec, Paweł
Golec, Łukasz

Golec, Łukasz

Rozgwieżdżona noc

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Ściernisko

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Skrzypki

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Słodycze

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Słonik

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Świat się zmienia

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Szafa

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Szarpany

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Tattoo

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Ty i tylko ty

Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Walc chemiczny

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Walizeczka

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Golec, Paweł

Golec, Olga
Golec, Rafał

Wanna

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Wujek Louis song

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Wyseł

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Rafał

Za oknem wiatr

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Zwierzenia pewnego cienia

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Zwycięstwo

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Życie jest muzyką

Golec, Rafał
Golec, Łukasz
Maciejowski, Krzysztof

Golec, Rafał

Życie jest piękne

Golec, Łukasz
Golec, Paweł
Golec, Rafał

Golec, Olga
Golec, Rafał

Więcej...
Bibliografia